โรคหัวใจ Cardiology

โรคหลอดเลือดหัวใจ (CHD) เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตและโรคในประเทศสหรัฐอเมริกา แม้ว่าการออกกำลังกายเป็นประจำสามารถลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด (CV) เช่น CHDและความดันโลหิตสูง (hypertension) หลายคนไม่ออกกำลังกาย.

กล้ามเนื้อหัวใจตาย (MI) หรือหัวใจวาย หมายถึง หัวใจกล้ามเนื้อได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพราะไม่เพียงพอ ออกซิเจนเนื่องจากหลอดเลือดแดงอุดตัน แพทย์มักให้เหตุผลอาการของโรคหัวใจต่อปัจจัยอื่น ๆ ในผู้ป่วยหญิง และผู้หญิงมักไม่เชื่อว่ามี MI และเข้ารับการรักษาล่าช้าเกือบครึ่งนึงที่เสียชีวิตจากหัวใจวายครึ่งหนึ่งของการเสียชีวิตของ MI ผู้หญิงก็มีแนวโน้มที่จะมีอายุนานกว่าประมาณ 10 ปีในผู้ชายที่มี MI และมักมีโรคเรื้อรังอื่น ๆ ด้วย

hypertrophic obstructive cardiomyopathy เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้ไม่สามารถปั๊มเลือดไปสู่หัวใจได้ปกติ บางครั้งมีอาการการเต้นจังหวะหัวใจผิดปกติได้ จะมีอาการเมื่อเกิดการสร้างกล้ามเนื้อหัวใจที่หนาตัวผิดปกติ โดยเฉพาะ หัวใจห้องล่างซ้ายทำให้ห้องเล็กลง ทำให้มีปัญหาการบีบตัวส่งเลือด ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการ แน่นหน้าอก เป็นลม หายใจเหนื่อย อาจถึงเสียชีวิตกระทันหันได้ มีผลกับทั้งผู้ใหญ่และเด็ก

Congestive heart failure เป็นภาวะหัวใจไม่สามารถปั๊มเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ เลือดท้นกลับทำให้เกิดน้ำบริเวณหัวใจที่ผิดปกติและไม่สามารถระบายสู่เส้นเลือดได้ ถึงแม้หัวใจห้องซ้ายจะล้มเหลว แต่สามารถมีอาการของของหัวใจห้องขวาล้มเหลวได้เช่นกัน

complete heart block ห้องหัวใจมี4ห้อง ห้องบนสองห้องและล่างสองห้อง และห้องบนขวามี SA node ที่เป็นตัวส่งสัญญาณไฟฟ้ามาห้องล่างซ้ายและเข้าสู่ AV node เกิดขึ้นระหว่างห้องบนเอเตรียมและล่างเวนทริเคิล ซึ่งกระแสไฟฟ้าถูกรบกวน ซึ่งThird-degree AV block (Complete Heart Block) เกิดขึ้นจะทำให้กระแสไฟฟ้าส่งผ่านจากห้องบนลงมาห้องล่างได้เลย

Atrial septal defect เกิดรูรั่วบนหัวใจห้องบนระหว่างห้องซ้ายและขวา หัวใจบนซ้ายมีแรงดันสูงกว่าด้านขวา ทำให้เลือดทั้งสองฝั่งโอกาสผสมกันแล้วนำเลือดที่ออกซิเจนต่ำไปตามร่างกายได้ และเป็นการเพิ่มความดันในปอดสูงขึ้น พบในเด็กหญิงมากกว่าชาย มีผลต่อการเจริญเติบโต ซึ่งเป็นโรคผิดปกติตั้งแต่กำเนิด ไม่สามารถป้องกันได้

atrial fibrillation เป็นภาวะที่มีจังหวะหัวใจที่เต้นผิดปกติ เนื่องจากเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจส่งกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติ จะเต้นเร็ว และไม่สม่ำเสมอ ทำให้เกิดเป็นลิ่มเลือด วิ่งไปตามหลอดเลือดและอุดตัน หัวใจด้านล่างทำงานหนักมาก อาจส่งผลทำให้หัวใจล้มเหลวได้

aortic insufficiency หลอดเลือดเอออตาร์ออกจากหัวใจด้านซ้ายล่าง และลิ้นหัวใจเอออตาร์กั้นระหว่างหลอดเลือดแดงและหัวใจล่างซ้าย ลิ้นเอออตาร์รั่วเลือดจะท้นกลับมาทำให้หัวใจห้องล่างโตขึ้น

aortic insufficiency หลอดเลือดเอออตาร์ออกจากหัวใจด้านซ้ายล่าง และลิ้นหัวใจเอออตาร์กั้นระหว่างหลอดเลือดแดงและหัวใจล่างซ้าย ลิ้นเอออตาร์รั่วเลือดจะท้นกลับมาทำให้หัวใจห้องล่างโตขึ้น

abdominal aortic aneurysm หลอดเลือดแดงบริเวณส่วนท้องโป่งพองซึ่งหลอดเลือดแดงนี้รับเลือดจากหัวใจกระจายไปสู่อวัยวะต่าง ๆ และเนื้อเยื่อส่วนล่างของร่างกาย หลอดเลือดเอออร์ตานี้เป็นหลอดเลือดที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย การปกครองหรือการแข็งตัวของหลอดเลือดนี้สามารถแตกได้หากไม่ทำการรักษา ส่วนใหญ่มักเกิดในคนอายุมากกว่า 60 ปีเกิดในเพศชายมากกว่าเพศหญิง

ไตรคัสปิดอยู่ระหว่างห้องบนขวา และล่างขวา ในหัวใจ ลิ้นหัวใจเปิดเมื่อเลือดจากห้องบนลงไปห้องล่าง และเกิดการสะท้อนกลับไปห้องบนจึงเป็นสาเหตุให้หัวใจห้องบนทำงานหนัก

คือภาวะที่กระแสไฟฟ้าหัวใจเพิ่มผิดปกติ การเต้นของหัวใจเร็วผิดปกติ พบบ่อยในกลุ่มคนอายุ20ปี และเป็นสาเหตุของหัวใจเต้นเร็วในเด็กและทารก

เกิดจากรูรั่วของห้องหัวใจห้องล่างระหว่างสองห้อง แรงดันห้องซ้ายมากกว่าห้องขวา เลือดจึงเข้าไปผสมกัน และออกซิเจนที่ไปเลี้ยงร่างกายน้อยลง ส่วนหัวใจห้องล่างขวาจะเกิดแรงดันกลับไปห้องซ้ายทำให้เพิ่มแรงดันในหลอดเลือดของปอดมากขึ้น VSDs

การเต้นของหัวใจเร็วมากกว่าปกติ ทำให้หัวใจเติมเลือดได้ไม่เต็มที่ เต้น 150–250ครั้งต่อนาที จากปกติ 60-100ครั้งต่อนาที SVT คือรวมไปถึงหัวใจเต้นพริ้วที่เป็นมานาน ๆ หรือเรียกว่า AFIB เป็นชนิดที่เจอได้บ่อย และชนิดอื่น ๆ AVNRT AVRT Wolff-Parkinson-White syndrome SVTพบได้ทั้งหญิงและชาย

คือการที่หัวใจส่งกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติ ซึ่งชื่อมาจากกราฟบนEKG เป็นกระแสเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นกระตุ้นกล้ามเนื้อหดตัว และขณะกล้ามเนื้อหัวใจคลายตัว เซลล์อยู่ในรูปแบบ repolarized ทำให้เกิดการรบกวนการเต้นของหัวใจ เร็วและรวนได้ อาการเกิดบ่อยในเด็กและวัยรุ่น อายุ 8-20ปี

เป็นการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ

เกิดการแน่นหน้าอกจากเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงหัวใจลดลง เป็นอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดหัวใจแข็งจากการมี่มีคลอเรสเตอรอลและไขมันมาสะสมในหลอดเลือดแดง การเจ็บหน้าอกเฉียบพลันสามารถทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจหดเกร็ง ซึ่งการแน่นหน้าอกแบบเฉียบพลันมีความไม่แน่นอน เกิดขึ้นได้มุกสถานการณ์

โดยปกติหัวใจปั๊มเลือดจากห้องบนเอเทรียมไปห้องล่างเวนทริเคิล กระแสไฟฟ้าวิ่งจาก SA nodeไป AV node หลังจากนั้นวิ่งจากซ้ายไปขวา การเต้นของหัวใจชะงักเนื่องจากกระแสไฟส่งไปAV node ช้า

เป็นโรคที่เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจป้องกันตัวเองจากการหดรัดตัวของหัวใจเอง โดยการจำกัดความสามารถในหารหดรัดตัว เพราะลายของกล้ามเนื้อมีความแข็งเกร็ง ทำให้หัวใจขยายตัวไม่เต็มที่หลังเติมเลือด ยิ่งทำให้กล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวขึ้น ดังนั้นการบีบตัวยิ่งผิดปกติ ความผิดปกตินี้พบได้น้อยกว่าโรคหัวใจชนิดอื่นๆ

เกิดจากการที่กล้ามเนื้อหัวใจหดตัวมากเกินไป และการเต้นของหัวใจห้องล่างเต้นเร็วก่อนจังหวะและเลือดไปเลี้ยงร่างกายไม่ดี หหรือเรียกการเต้นผิดปกตินี้ว่า arrhythmia และส่งผลให้ชีพจรเต้นผิดจังหวะด้วย PVCsเกิดได้ในคนปกติทั่วไป ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องรักษา

ชั้น pericardium เป้นชั้นที่หุ้มและจัดระเบียบตำแหน่งของหัวใจในช่องอก ซึ่งโรคนี้เกิดจากการอักเสบของเยื่อหุ้มนี้ ซึ่งเยื่อหุ้มจะกลายเป็นแผลเป็น และหนาตัวขึ้น ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจถูกจำกัด

ความดันโลหิต หมายถึง แรงดันของกระแสเลือดที่กระทบต่อผนังหลอดเลือดแดง ซึ่งเกิด จากการสูบฉีดของหัวใจ ความดันโลหิตที่เพิ่มขึ้นจะทำให้เกิดความเครียดในระบบไหลเวียนโลหิต ส่งผลโดยตรงต่อการเกิดโรคของระบบหลอดเลือด

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้