เงื่อนไขการคืนสินค้า

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน
ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

 1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
 2. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
 3. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
 4. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
 5. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า
นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า เป็นสิ่งที่คุณควรแจ้งให้ลูกค้าทราบทั้งก่อนและหลังการสั่งซื้อ 

 • รับประกันในการเปลี่ยนสินค้าภายใน 5 วันทำการ
 • การรับประกันผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เริ่มนับตั้งแต่ตรวจรับอุปกรณ์หรือวันที่สินค้าขึ้นสถานะการจัดส่งเรียบร้อยในระบบของไปรษณีย์ไทยหรือขนส่งเอกชน
 • การรับประกันนี้ จะครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยตรงกับบริษัท เจี่ยรักษา จำกัด และการใช้งานภายในประเทศไทยเท่านั้น
 • บริษัทฯ จะรับประกันผลิตภัณฑ์ต่อความเสียหายของวัสดุ และการประกอบอุปกรณ์ ตามระยะเวลาที่แจ้งผ่านแอพพิเคชั่นไลน์(App Line) หากมีการขัดข้องหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งาน และการดูแลรักษาสินค้าตามปกติ บริษัทฯ สามารถเลือกที่จะตรวจซ่อมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์โดยผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าบริการและค่าอะไหล่
 • บริการซ่อมฟรีทั้งค่าบริการ และค่าอะไหล่สำหรับผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาการรับประกันของบริษัทฯ
 • ในระยะเวลาที่ผลิตภัณฑ์อยู่ในระวางการซ่อมทางบริษัทฯ จะส่งอุปกรณ์สำรองไปให้งานทดแทนสินค้าที่อยู่ในกระบวนการซ่อมจนกว่าซ่อมอุปกรณ์เก่าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางบริษัมจะส่งอุปกรณ์ทดแทนภายใน 5 วันหลังจากที่บริษัทฯได้รับสินค้าที่ชำรุด
 • หากสินค้าดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะติดต่อเพื่อยืนยันการจัดส่งหรือมารับอุปกรณ์คืน หากบริษัทฯ ติดต่อไม่ได้หรือไม่มารับสินค้าภายใน 30 วันนับจากวันที่แจ้งให้มารับอุปกรณ์แล้วบริษัทฯถือว่ายินยอมบริจาคอุปกรณ์ให้สถานศึกษาหรือสาธารณะกุศล ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 • การรับประกันจะ ไม่มีผล ในกรณีดังต่อไปนี้
  1. ความเสียหายโดยมีสาเหตุมาจากการขนส่ง, การใช้งานผิดประเภท, การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, อุบัติเหตุ การตกหล่น ละเลยและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
  2. ผลิตภัณฑ์ถูกงัด แกะ ดัดแปลง และซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้มาจากศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ และ/หรือไม่ได้ใช้อะไหล่ของแท้ของทางบริษัทฯ
  3. ผลิตภัณฑ์เสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ แรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ และ/หรือไม่ได้มาตรฐาน หรือความเสียหายจากสัตว์ หรือแมลงต่าง ๆ
  4. การรับประกันทุกผลิตภัณฑ์ วัสดุ/อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งาน (Periodical Replacement Part)
 • การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานผิดประเภท การใช้อุปกรณ์เสริมอื่นมาใช้ร่วม รวมไปถึง เลข serial number จางลงหรือหายไป
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้