เช่า/ผ่อน/ยืม

เจี่ยรักษา
ให้เราดูแล AED เช่ายืม เครื่อง มีทั้งสัญญาระยะสั้น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน 1 ปี และระยะยาว 4 ปี ให้ท่านได้เลือก ตามความเหมาะสม...
โทร 090-979-1212  หรือ @jia1669
 
choose your program now!!!
อุปกรณ์การเรียน CPR
เช่าได้
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ การปั๊มหัวใจ การช่วยหายใจ การช่วยชีวิต 
โปรแกรมสำหรับเช่าอุปกรณ์การเรียน CPR 

ราคาพิเศษ
โทร 090-9791212 หรือ @Jia1669
Powered by MakeWebEasy.com