โรคหัวใจ Cardiology

เป็นการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ

เกิดการแน่นหน้าอกจากเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงหัวใจลดลง เป็นอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดหัวใจแข็งจากการมี่มีคลอเรสเตอรอลและไขมันมาสะสมในหลอดเลือดแดง การเจ็บหน้าอกเฉียบพลันสามารถทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจหดเกร็ง ซึ่งการแน่นหน้าอกแบบเฉียบพลันมีความไม่แน่นอน เกิดขึ้นได้มุกสถานการณ์

โดยปกติหัวใจปั๊มเลือดจากห้องบนเอเทรียมไปห้องล่างเวนทริเคิล กระแสไฟฟ้าวิ่งจาก SA nodeไป AV node หลังจากนั้นวิ่งจากซ้ายไปขวา การเต้นของหัวใจชะงักเนื่องจากกระแสไฟส่งไปAV node ช้า

เป็นโรคที่เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจป้องกันตัวเองจากการหดรัดตัวของหัวใจเอง โดยการจำกัดความสามารถในหารหดรัดตัว เพราะลายของกล้ามเนื้อมีความแข็งเกร็ง ทำให้หัวใจขยายตัวไม่เต็มที่หลังเติมเลือด ยิ่งทำให้กล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวขึ้น ดังนั้นการบีบตัวยิ่งผิดปกติ ความผิดปกตินี้พบได้น้อยกว่าโรคหัวใจชนิดอื่นๆ

เกิดจากการที่กล้ามเนื้อหัวใจหดตัวมากเกินไป และการเต้นของหัวใจห้องล่างเต้นเร็วก่อนจังหวะและเลือดไปเลี้ยงร่างกายไม่ดี หหรือเรียกการเต้นผิดปกตินี้ว่า arrhythmia และส่งผลให้ชีพจรเต้นผิดจังหวะด้วย PVCsเกิดได้ในคนปกติทั่วไป ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องรักษา

ชั้น pericardium เป้นชั้นที่หุ้มและจัดระเบียบตำแหน่งของหัวใจในช่องอก ซึ่งโรคนี้เกิดจากการอักเสบของเยื่อหุ้มนี้ ซึ่งเยื่อหุ้มจะกลายเป็นแผลเป็น และหนาตัวขึ้น ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจถูกจำกัด

ความดันโลหิต หมายถึง แรงดันของกระแสเลือดที่กระทบต่อผนังหลอดเลือดแดง ซึ่งเกิด จากการสูบฉีดของหัวใจ ความดันโลหิตที่เพิ่มขึ้นจะทำให้เกิดความเครียดในระบบไหลเวียนโลหิต ส่งผลโดยตรงต่อการเกิดโรคของระบบหลอดเลือด