โรคหัวใจ Cardiology

Tetralogy of Fallot เป็นความผิดปกติของหัวใจที่เกิดขึ้นเมื่อแรกเกิด (กรรมพันธุ์) กล้ามเนื้อหัวใจที่มีห้องหัวใจสี่ห้อง ห้องบน atria ซ้ายและขวา และห้องล่างซ้ายและขวา ทำหน้าที่สูบฉีดเลือด กล้ามเนื้อผนังกลั้นระหว่างห้องTetralogy of Fallot มีสี่ลักษณะ: (1) รูระหว่างห้องล่างที่เรียกว่า ventricular septal defect (VSD); (2) ถูกบล็อกการไหลของเลือดออกจากห้องด้านขวา

เนื้องอกหัวใจของหัวใจเป็นสิ่งที่ไม่เป็นมะเร็ง เนื้องอกที่เริ่มในเยื่อบุหัวใจ และดันเข้าไปในห้องของหัวใจ หัวใจมีสี่ห้อง สองห้องเอเทรียม สองห้องเวนทริเคิลและ สูบฉีดเลือดไปยังห้องเวนทริเคิลซึ่งจะบีบตัวและสูบฉีดเลือดไปยังส่วนที่เหลือของร่างกาย. 90%

ผู้ที่สูบบุหรี่หรือมีความดันโลหิตสูง เบาหวาน หรือระดับคอเลสเตอรอลสูงมีแนวโน้มที่จะมีอาการหัวใจวาย หรือ กล้ามเนื้อหัวใจตาย (MIs) ใน MIs กล้ามเนื้อหัวใจได้รับบาดเจ็บหรือตายเมื่อได้รับเลือดออกซิเจนไม่เพียงพอเพราะหลอดเลือดอุดตัน

หัวใจมีหน้าที่เดียวคือ สูบฉีดเลือด หัวใจประกอบด้วยกล้ามเนื้อที่หดตัว น้ำเคลือบรอบเยื่อหุ้มหัวใจภายในชั้นเพอริคาร์เดียม ซึ่งเป็นตัวช่วยให้หัวใจอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและป้องกันหัวใจจากเคลื่อนไหวมากเกินไปหรือถูกับส่วนอื่น ๆ

สัญญาณไฟฟ้าหลายประเภทเกิดขึ้นในหัวใจ หัวใจมีสองมัดแขนงเพื่อส่งสัญญาณไฟฟ้า ชุดขวาและซ้ายมีสัญญาณส่งไปห้องเวนทริเคิลขวาและซ้าย สัญญาณเริ่มต้นที่โหนดไซนัส (sinoatrial หรือ SA)

หัวใจสูบฉีดเลือดที่อุดมด้วยออกซิเจนผ่านหลอดเลือดแดงทั่วร่างกาย เลือดนำออกซิเจนและสารอาหารอื่น ๆ ที่ร่างกายต้องการ โรคหลอดเลือดหัวใจ เกิดจากไขมันสะสมที่ชั้นในของหลอดเลือดหัวใจ

ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึก (DVT) เป็นโรคที่เกิดขึ้นเมื่อลิ่มเลือดในเส้นเลือด เส้นเลือดดำที่ได้รับผลกระทบมักจะอยู่ลึกลงไปในกล้ามเนื้อขาแต่สามารถเกิดบริเวณอื่นได้

โรคกล้ามเนื้อหัวใจชนิดห้องหัวใจขยายใหญ่เป็นโรคของกล้ามเนื้อหัวใจที่ป้องกันกล้ามเนื้อจากแรงหดตัวของกล้ามเนื้อ ดังนั้นหัวใจจึงไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะในร่างกายได้เพียงพอ หัวใจจะอ่อนแอและสี่ห้องหัวใจมีขนาดใหญ่ขึ้น

ลิ้นหัวใจไมตรัลในหัวใจอยู่ระหว่างห้องบนเอเทรียมซ้าย และห้องล่างซ้ายเปิดเมื่อเอเทรียมสูบฉีดเลือดเข้าไปในห้อง และ ปิดเมื่อหัวใจห้องล่างสูบฉีดเลือดเข้าสู่ร่างกาย. การปิดป้องกันเลือดไม่ให้กลับเข้าสู่เอเทรียม เลือดไหลกลับเข้าสู่ห้องเอเทรียมเนื่องจาก ลิ้นหัวใจไมทรัลรั่ว เลือดไม่ได้ถูกสูบออกจากหัวใจอย่างถูกต้อง และห้องเอเทรียมด้านบนไม่สามารถเติมในรอบต่อไป เลือดอาจท้นไปทางด้านขวาไปยังปอด และทำให้ปอดเต็มไปด้วยของเหลว ห้องล่างซ้ายจึงต้องทำงานมากขึ้นเพื่อเคลื่อนย้ายเลือด ภายหลังอาจทำให้หัวใจล้มเหลวได้

เป็นการตีบหรืออุดตันของลิ้นหัวใจ mitral อยู่ระหว่างเอเทรียมด้านซ้าย (หนึ่งในห้องบนของหัวใจ) และช่องซ้าย (หนึ่งในห้องล่างในหัวใจ) การตีบแคบของลิ้นหัวใจหมายความว่าหัวใจห้องซ้ายเอเทรียม

ห้องหัวใจเอเทรียมคือห้องบนสุดของหัวใจ ห้องเวนทริเคิลโพรงคือห้องด้านล่าง ใน atrial flutter เริ่มเต้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีแรงกระตุ้นทางไฟฟ้าผิดปกติมากเกินไป ห้องเอเทรียมพยายามหดตัว แต่เป็นการหดตัวที่เร็วเกินไปอาจเต้นได้ถึง 300 ครั้งต่อนาที แทนที่จะเป็น 60 ถึง100 Atrial flutter มักเกิดขึ้นในผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย

การสวนหัวใจด้านขวาเรียกว่าสายสวนหลอดเลือดแดงปอด เพื่อค้นหาว่าหัวใจและหลอดเลือดทำงานได้ดีเพียงใด และรักษาโรคหัวใจ สายสวนหลอดเลือดหัวใจส่วนใหญ่จะทำในห้องปฏิบัติการ

โรคหลอดเลือดหัวใจ (CHD) เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตและโรคในประเทศสหรัฐอเมริกา แม้ว่าการออกกำลังกายเป็นประจำสามารถลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด (CV) เช่น CHDและความดันโลหิตสูง (hypertension) หลายคนไม่ออกกำลังกาย.

กล้ามเนื้อหัวใจตาย (MI) หรือหัวใจวาย หมายถึง หัวใจกล้ามเนื้อได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพราะไม่เพียงพอ ออกซิเจนเนื่องจากหลอดเลือดแดงอุดตัน แพทย์มักให้เหตุผลอาการของโรคหัวใจต่อปัจจัยอื่น ๆ ในผู้ป่วยหญิง และผู้หญิงมักไม่เชื่อว่ามี MI และเข้ารับการรักษาล่าช้าเกือบครึ่งนึงที่เสียชีวิตจากหัวใจวายครึ่งหนึ่งของการเสียชีวิตของ MI ผู้หญิงก็มีแนวโน้มที่จะมีอายุนานกว่าประมาณ 10 ปีในผู้ชายที่มี MI และมักมีโรคเรื้อรังอื่น ๆ ด้วย

hypertrophic obstructive cardiomyopathy เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้ไม่สามารถปั๊มเลือดไปสู่หัวใจได้ปกติ บางครั้งมีอาการการเต้นจังหวะหัวใจผิดปกติได้ จะมีอาการเมื่อเกิดการสร้างกล้ามเนื้อหัวใจที่หนาตัวผิดปกติ โดยเฉพาะ หัวใจห้องล่างซ้ายทำให้ห้องเล็กลง ทำให้มีปัญหาการบีบตัวส่งเลือด ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการ แน่นหน้าอก เป็นลม หายใจเหนื่อย อาจถึงเสียชีวิตกระทันหันได้ มีผลกับทั้งผู้ใหญ่และเด็ก

Congestive heart failure เป็นภาวะหัวใจไม่สามารถปั๊มเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ เลือดท้นกลับทำให้เกิดน้ำบริเวณหัวใจที่ผิดปกติและไม่สามารถระบายสู่เส้นเลือดได้ ถึงแม้หัวใจห้องซ้ายจะล้มเหลว แต่สามารถมีอาการของของหัวใจห้องขวาล้มเหลวได้เช่นกัน

complete heart block ห้องหัวใจมี4ห้อง ห้องบนสองห้องและล่างสองห้อง และห้องบนขวามี SA node ที่เป็นตัวส่งสัญญาณไฟฟ้ามาห้องล่างซ้ายและเข้าสู่ AV node เกิดขึ้นระหว่างห้องบนเอเตรียมและล่างเวนทริเคิล ซึ่งกระแสไฟฟ้าถูกรบกวน ซึ่งThird-degree AV block (Complete Heart Block) เกิดขึ้นจะทำให้กระแสไฟฟ้าส่งผ่านจากห้องบนลงมาห้องล่างได้เลย

Atrial septal defect เกิดรูรั่วบนหัวใจห้องบนระหว่างห้องซ้ายและขวา หัวใจบนซ้ายมีแรงดันสูงกว่าด้านขวา ทำให้เลือดทั้งสองฝั่งโอกาสผสมกันแล้วนำเลือดที่ออกซิเจนต่ำไปตามร่างกายได้ และเป็นการเพิ่มความดันในปอดสูงขึ้น พบในเด็กหญิงมากกว่าชาย มีผลต่อการเจริญเติบโต ซึ่งเป็นโรคผิดปกติตั้งแต่กำเนิด ไม่สามารถป้องกันได้

atrial fibrillation เป็นภาวะที่มีจังหวะหัวใจที่เต้นผิดปกติ เนื่องจากเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจส่งกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติ จะเต้นเร็ว และไม่สม่ำเสมอ ทำให้เกิดเป็นลิ่มเลือด วิ่งไปตามหลอดเลือดและอุดตัน หัวใจด้านล่างทำงานหนักมาก อาจส่งผลทำให้หัวใจล้มเหลวได้

aortic insufficiency หลอดเลือดเอออตาร์ออกจากหัวใจด้านซ้ายล่าง และลิ้นหัวใจเอออตาร์กั้นระหว่างหลอดเลือดแดงและหัวใจล่างซ้าย ลิ้นเอออตาร์รั่วเลือดจะท้นกลับมาทำให้หัวใจห้องล่างโตขึ้น

aortic insufficiency หลอดเลือดเอออตาร์ออกจากหัวใจด้านซ้ายล่าง และลิ้นหัวใจเอออตาร์กั้นระหว่างหลอดเลือดแดงและหัวใจล่างซ้าย ลิ้นเอออตาร์รั่วเลือดจะท้นกลับมาทำให้หัวใจห้องล่างโตขึ้น

abdominal aortic aneurysm หลอดเลือดแดงบริเวณส่วนท้องโป่งพองซึ่งหลอดเลือดแดงนี้รับเลือดจากหัวใจกระจายไปสู่อวัยวะต่าง ๆ และเนื้อเยื่อส่วนล่างของร่างกาย หลอดเลือดเอออร์ตานี้เป็นหลอดเลือดที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย การปกครองหรือการแข็งตัวของหลอดเลือดนี้สามารถแตกได้หากไม่ทำการรักษา ส่วนใหญ่มักเกิดในคนอายุมากกว่า 60 ปีเกิดในเพศชายมากกว่าเพศหญิง

ไตรคัสปิดอยู่ระหว่างห้องบนขวา และล่างขวา ในหัวใจ ลิ้นหัวใจเปิดเมื่อเลือดจากห้องบนลงไปห้องล่าง และเกิดการสะท้อนกลับไปห้องบนจึงเป็นสาเหตุให้หัวใจห้องบนทำงานหนัก

คือภาวะที่กระแสไฟฟ้าหัวใจเพิ่มผิดปกติ การเต้นของหัวใจเร็วผิดปกติ พบบ่อยในกลุ่มคนอายุ20ปี และเป็นสาเหตุของหัวใจเต้นเร็วในเด็กและทารก

เกิดจากรูรั่วของห้องหัวใจห้องล่างระหว่างสองห้อง แรงดันห้องซ้ายมากกว่าห้องขวา เลือดจึงเข้าไปผสมกัน และออกซิเจนที่ไปเลี้ยงร่างกายน้อยลง ส่วนหัวใจห้องล่างขวาจะเกิดแรงดันกลับไปห้องซ้ายทำให้เพิ่มแรงดันในหลอดเลือดของปอดมากขึ้น VSDs

การเต้นของหัวใจเร็วมากกว่าปกติ ทำให้หัวใจเติมเลือดได้ไม่เต็มที่ เต้น 150–250ครั้งต่อนาที จากปกติ 60-100ครั้งต่อนาที SVT คือรวมไปถึงหัวใจเต้นพริ้วที่เป็นมานาน ๆ หรือเรียกว่า AFIB เป็นชนิดที่เจอได้บ่อย และชนิดอื่น ๆ AVNRT AVRT Wolff-Parkinson-White syndrome SVTพบได้ทั้งหญิงและชาย

คือการที่หัวใจส่งกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติ ซึ่งชื่อมาจากกราฟบนEKG เป็นกระแสเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นกระตุ้นกล้ามเนื้อหดตัว และขณะกล้ามเนื้อหัวใจคลายตัว เซลล์อยู่ในรูปแบบ repolarized ทำให้เกิดการรบกวนการเต้นของหัวใจ เร็วและรวนได้ อาการเกิดบ่อยในเด็กและวัยรุ่น อายุ 8-20ปี

เป็นการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ

เกิดการแน่นหน้าอกจากเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงหัวใจลดลง เป็นอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดหัวใจแข็งจากการมี่มีคลอเรสเตอรอลและไขมันมาสะสมในหลอดเลือดแดง การเจ็บหน้าอกเฉียบพลันสามารถทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจหดเกร็ง ซึ่งการแน่นหน้าอกแบบเฉียบพลันมีความไม่แน่นอน เกิดขึ้นได้มุกสถานการณ์

โดยปกติหัวใจปั๊มเลือดจากห้องบนเอเทรียมไปห้องล่างเวนทริเคิล กระแสไฟฟ้าวิ่งจาก SA nodeไป AV node หลังจากนั้นวิ่งจากซ้ายไปขวา การเต้นของหัวใจชะงักเนื่องจากกระแสไฟส่งไปAV node ช้า

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้