เคล็ดลับเพื่อการนอนหลับที่ดี

Last updated: Sep 20, 2020  |  599 จำนวนผู้เข้าชม  |  เมื่อเจ็บป่วย

เคล็ดลับเพื่อการนอนหลับที่ดี

เคล็ดลับเพื่อการนอนหลับที่ดี

1.พยายามเข้านอนเวลาเดียวกันทุกคืน และตื่นในเวลาเดียวกันทุกเช้า

2. หลีกเลี่ยงกาเฟอีน นิโคติน และแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะช่วงใกล้ถึงเวลานอน

3. ออกกำลังกายเป็นประจำแต่อย่าออกในเวลาใกล้เข้านอน

4. อย่ารับประทานอาหารมื้อใหญ่ก่อนเข้านอน

5. สร้างบรรยากาศห้องนอนให้ชวนนิทรา

6. ทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายก่อนเข้านอน เช่น อ่านหนังสือ

7. หลีกเลี่ยงการใช้เตียงเพื่อทำกิจกรรมอย่างอื่นนอกเหนือจากการนอนหลับและเซ็กซ์

8. ถ้านอนไม่หลับไม่รู้สึกง่วงให้ลุกมาทำกิจกรรมเที่ไม่ใช้แรงมากนัก จนกว่าจะรู้สึกง่วง

9. หากมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ลองเขียนรายการ หรือวางแผนคร่าวๆ จะช่วยทำให้คลายกังวลและหลับง่ายขึ้น