ไขมันในเลือดสูง

Last updated: Sep 20, 2020  |  648 จำนวนผู้เข้าชม  |  เมื่อเจ็บป่วย

ไขมันในเลือดสูง

ไขมันในเลือดสูง


คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยไขมันในเลือดสูง

1. การควบคุมอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง

2. ควบคุมน้ำหนัก ไม่ให้อ้วนเกินไป

3. หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา เบียร์ เพราะแอลกอฮอล์มีฤทธิ์เร่งการสะสมไขมันตามเนื้อเยื่อ

4. หลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงด้วยน้ำมัน อาหารทอดควรใช้น้ำมันจากพืชแทนน้ำมันจากสัตว์

5. ควรเพิ่มอาหารพวกผักใบต่าง ๆ 

6. รักษาโรคที่เป็นอยู่ เช่น เบาหวาน ธัยรอยด์ โรคตับ โรคไต และอื่น ๆ

7. หยุดยาที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ไขมันในเลือด 

8. การออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอ

9. ใช้ยาลดระดับไขมันในเลือด ซึ่งจะต้องใช้ร่วมกับการรักษาดังหัวข้อที่กล่าวมาแล้วด้วย