หิด

Last updated: 2020-09-20  |  1298 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หิด

หิด


1. การรักษาโรคหิด ต้องรักษาทุกคนในครอบครัวพร้อมกัน

2. ผู้สัมผัสโรคต้องใช้ยาเช่นเดียวกับผู้ป่วย

3. ทำความสะอาดเสื้อผ้า เครื่องนอน เครื่องใช้ทั้งหมด โดยการต้มหรือนำออกตากแดด

4. ดูแลรักษาความสะอาดสถานที่พักอาศัย

5. รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานให้ดี เช่น อาบน้ำถูสบู่วันละ 1-2 ครั้ง

6. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีความเสี่ยง เช่น บ้านเลี้ยงเด็ก

7. หลีกเลี่ยงการใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ

8. รองเท้าควรล้างให้สะอาด และนำไปผึ่งแดด