กลากเกลื้อน

Last updated: Sep 20, 2020  |  1255 จำนวนผู้เข้าชม  |  เมื่อเจ็บป่วย

กลากเกลื้อน


กลากเกลื้อน

1. รักษาความสะอาดของร่างกายให้ทั่วถึงอย่าง

2. ตัดเล็บมือ เล็บเท้าให้สั้น หรือล้างมือ ล้างเท้าให้สะอาด และหลีกเลี่ยงการเกา

3. ควรสวมถุงมือหรือรองเท้าบูธกันน้ำ

4. ป้องกันการแพร่เชื้อโดยการแยกเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และของใช้ส่วนตัว

5. ของใช้ชิ้นใดที่ตากแดดได้ก็ควรตากแดดหลังทำความสะอาดทุกครั้ง เช่น ถุงเท้า รองเท้า เสื้อผ้า เป็นต้น

6. หากมีสัตว์เลี้ยงในบ้าน ควรตรวจดูว่าสัตว์เลี้ยงมีโรคผิวหนัง

7. ใช้ยาทาวันละ 2 – 3 ครั้ง ติดต่อกันจนกว่าจะหาย

8. หลังจากหายแล้วควรทายาต่ออีก 1 – 2 สัปดาห์ เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ

9. กรณีเชื้อราที่เล็บและหนังศีรษะยาทามักซึมได้ไม่ดี  จึงต้องใช้ยารับประทานในการรักษา