หอบหืด

Last updated: 2020-09-20  |  780 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หอบหืด

หอบหืด


คำแนะนำการปฏิบัติตัว       

1 .ควรหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่ทำให้เกิดอาการหอบ เช่นฝุ่นละออง อากาศเย็น และต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

2. รับประทายาตามที่แพทย์สั่ง เมื่อมีอาการหอบควรใช้ยาพ่นให้ถูกวิธี แต่ ถ้าพ่นยาเองที่บ้านแล้ว 3 ครั้ง อาการหอบยังไม่ทุเลา ควรรีบมาโรงพยาบาล เพื่อป้องกันภาวะขาดอ๊อกซิเจนซึ่งจะนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวได้                    

3. หลีกเลี่ยงการไปในแหล่งชุมชน บริเวณที่มีฝุ่นละออง ควันบุหรี่ เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้มีอาการหอบได้ และเมื่อมีอาการเจ็บป่วยควรรีบรักษา และควรหลีกเลี่ยงบุคคลที่เป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด วัณโรค

4. ผู้ป่วยควรทราบว่าโรคหอบหืดเป็นโรคเรื้อรัง ต้องดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องยาจะปรับเปลี่ยนไปตามอาการ เปลี่ยนยาเมื่อไม่ได้ผล ลดหรือหยุดยาเมื่อมีอาการดีขึ้น โดยการปรับเพิ่ม-ลดยา หรือเปลี่ยนยาต้องอยู่ภายใต้การรักษาของแพทย์เท่านั้น

5.ผู้ป่วยควรมียาพ่นติดตัวอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างทันท่วงทีเมื่อมีอาการหอบ