โคเคน cocaine

Last updated: 2021-07-21  |  4636 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โคเคน cocaine

 

โคเคน cocaine

ในปี1920 โคเคนถูกขนานนามได้ว่าเป็นยาที่นิยมและเป็นวัฒนธรรมในชนกลุ่มย่อยที่ไว้ใช้ในงานสังสรรค์อย่างลับๆ
รูปแบบปริมาณของโคเคน
โคเคนเป็นผงแป้งสีขาวจากใบต้นโคคา การเสพโดยการสูดผ่านโพรงจมูก ฉีดเข้าเส้น สูบเหมือนบุหรี่ หากผสมกับกลุ่มยาบรรเทาปวดจำพวกopioids จะเรียกว่า speedball
ฤทธิ์ของยา
อาการที่แสดงให้เห็นอันดับแรกๆคือ รู้สึกอารมณ์ดีผิดปกติ มีความสุข พูดมากขึ้น สูญเสียการยับยั้งชั่งใจ ความรู้สึกทางเพศมากขึ้น กล้าแสดงออกทางกายและทางความคิด ประสิทธิภาพการนอนน้อยลงพอๆกับการกินดื่ม หลังจากนั้นตามมาด้วยภาวะมึนเมาเห็นภาพหลอน หวาดระแวงตลอดเวลา และเกิดเป็นอาการซึมเศร้าในระยะต่อมา เมื่อเกิดการซึมเศร้า วิตกกังวลก็จำทำให้ผู้เสพกกลับไปเสพอีกวนไปเรื่อยๆ
การเห็นภาพหลอน
การเห็นภาพหลอนยังคงอยู่หากเสพยาต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งสามารถกาลายเป็นโรคประสาทหลอน หวาดระแวง ประสิทธิภาพการรับรู้ลดลง ร่างกายต้องปรับสภาพให้ทนรับสารเสพติดเช่น ภาวะหัวใจโต หรือบริเวณเยื่อหรือโพรงจมูกถูกทำลาย
อาการการติดโคเคน
เดินเซ ใจเต้นเร็วถึงขั้นหัวใจวาย อุณภูมิร่างกายสูงขึ้น เหงื่อออกมาก ชักจากยากล่อมประสาท
อาการขาดยา
รู้สึกอึดอัด กระวนกระวาย เมาค้าง เป็นต้น