ยาคุมฉุกเฉิน

Last updated: Sep 20, 2020  |  1071 จำนวนผู้เข้าชม  |  เมื่อเจ็บป่วย

ยาคุมฉุกเฉิน

ยาคุมฉุกเฉิน

( Emergency Pill หรือ Morning Pill)

วิธีกิน

ยาคุมฉุกเฉิน 1 กล่องมียาคุม 2 เม็ด

เม็ดที่ 1: กินภายใน 72 ชั่วโมง (กินได้เร็วยิ่งดี) แต่ถ้ากินแล้วอาเจียนใน 2 ชั่วโมง ให้กินยาเม็ดนั้นใหม่ เพราะยายังไม่ได้ถูกดูดซึม
เม็ดที่ 2: กินต่อจากเม็ดแรก 12 ชั่วโมง

 

คำแนะนำ  : ไม่ควรกินเกิน 4 เม็ดต่อเดือน ( 2 กล่องต่อเดือน ) และไม่ควรใช้เป็นยาคุมประจำ ใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น เพราะอาจเกิดผลข้างเคียง เลือดออกกะปริดกะปรอย หรือท้องนอกมดลูกได้