คู่มือ

ฟอร์ม สำหรับ บันทึก การช่วย ACLS แนะนำให้ โหลดเอาไปใช้งานจริง

คู่มือเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ ซึ่งมีอุปกรณ์ manometer ชนิดใช้ครั้งเดียว ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างในสถานการณ์การช่วยชีวิตฉุกเฉิน

การศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าการล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นเวลา 15 วินาที สามารถลดเชื้อโรคได้ถึง 90%

คู่มือการใช้หุ่นเด็ก

คู่มือการใช้หุ่น รุ่นCPR MAN plus

คู่มือการใช้หุ่น รุ่นCPR MAN

คู่มือ  เรียน ป้องกันการสำลัก และปฐมพยาบาล ในระดับปฐมศึกษาและมัธยมศึกษา

การปฐมพยาบาลคือ การดูแลผู้ประสบภัยที่เจ็บป่วย หรือ บาดเจ็บ ก่อนที่จะส่งเข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาลต่อไป

การช่วยชีวิตผู้ใหญ่ขั้นพื้นฐาน (Adult Basic Life Support)