ความรู้ ข่าวสาร

 รักษาได้ด้วยตัวเอง 
หลักการรักษา
คือ การดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย
พื่อให้หายป่วยได้เร็วขึ้น และ ไม่กลับมาเป็นซ้ำอีก 
 

ฮอร์โมน Antidiuretic (ADH) มีความสำคัญต่อระดับน้ำปกติของการปรับสมดุลในร่างกาย ADH มากเกินไปนำไปสู่กลุ่มอาการของการหลั่งฮอร์โมน antidiuretic ที่ไม่เหมาะสม (SIADH) ร่างกายขับน้ำออกไม่ได้ และมีระดับปริมาณโซเดียมในเลือดลดลง

ต่อมไทรอยด์อยู่ที่คอ เป็นส่วนหนึ่งของระบบต่อมไร้ท่อและสร้างสาร(ไทรอยด์ฮอร์โมน)ที่ช่วยควบคุมการเผาผลาญ ก้อนไทรอยด์เป็นก้อนต่อมเนื้อเยื่อนี้ ก้อนอาจเกิดจากการติดเชื้อ ถุงน้ำ เนื้องอกไม่ร้ายแรง หรือเนื้องอกมะเร็งของต่อมไทรอยด์ ก้อนส่วนใหญ่เป็นเนื้องอกขนาดเล็กหรือซีสต์ที่เต็มไปด้วยของเหลว เพราะไทรอยด์บางก้อนเนื้อเป็นมะเร็ง ควรตรวจทุกก้อน

ต่อมไทรอยด์เป็นต่อมขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางคอและมีความสำคัญต่อการควบคุมเมแทบอลิซึม ไทรอยด์อักเสบคือการอักเสบของต่อมนี้ การอักเสบอาจส่งผลให้เกิดต่อมทำงานเกิน (เรียกว่า hyperthyroidism)

Turner's syndrome เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องในโครโมโซม โครโมโซมประกอบด้วยยีนที่ประกอบด้วยดีเอ็นเอ โครโมโซมภายในเซลล์มีพิมพ์เขียวเพื่อพัฒนาการของแต่ละคน กลุ่มอาการของเทอร์เนอร์มีผลกับเด็กผู้หญิงที่ขาดโครโมโซมที่ผู้หญิงปกติ ข้อบกพร่องนี้นำไปสู่อาการทางกายภาพที่แตกต่างกันไม่รุนแรงหรือรุนแรง

โพรแลกติโนมาคือเนื้องอกของเซลล์ที่สร้างโปรแลคตินของต่อมใต้สมอง ต่อมใต้สมองหรือต่อมหลักอยู่ที่ด้านล่างของสมองและควบคุมการเจริญเติบโต เมแทบอลิซึม และการสืบพันธุ์ หนึ่งในฮอร์โมนหลายชนิดที่หลั่งออกมาจากต่อมใต้สมองคือโปรแลคติน Prolactin

ก้อนที่ต่อมใต้สมองคือการเจริญเติบโตในต่อมใต้สมอง ต่อมใต้สมองหรือต่อมหลักอยู่ที่ฐานของสมองและควบคุมการเจริญเติบโต เมแทบอลิซึม และการสืบพันธุ์ ต่อมนี้สร้างฮอร์โมนหลายชนิดรวมถึงคอร์ติโคโทรปิน (ACTH) ซึ่งทำให้ต่อมหมวกไตสร้างคอร์ติโคสเตียรอยด์และฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์ (TSH) ซึ่งเป็นสาเหตุของต่อมไทรอยด์ที่สร้างฮอร์โมนไทรอยด์

เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมของเพศชาย มันสามารถส่งผลต่อพัฒนาการในขั้นต่าง ๆ ทั้งด้านร่างกาย ภาษา และทางสังคม. ลักษณะทางเพศชายปกติของวัยแรกรุ่นไม่ได้พัฒนา กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์มีผลประมาณ 1 ใน 400 ถึง 1 ใน 1,000 ของเพศชาย

เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมของเพศชาย มันสามารถส่งผลต่อพัฒนาการในขั้นต่าง ๆ ทั้งด้านร่างกาย ภาษา และทางสังคม. ลักษณะทางเพศชายปกติของวัยแรกรุ่นไม่ได้พัฒนา กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์มีผลประมาณ 1 ใน 400 ถึง 1 ใน 1,000 ของเพศชาย

ไม่สามารถตั้งครรภ์และมีลูกได้ 8%ถึง 18% ของคนในสหรัฐอเมริกา โดยปกติ 80% ถึง 90% ของคู่ปกติจะตั้งครรภ์ในช่วง 1 ปีของการพยายามตั้งครรภ์ ภาวะมีบุตรยากมักหมายถึงการไม่สามารถตั้งครรภ์ได้หลังจากพยายามมา 1 ปี

Hypopituitarism หรือ underactive ต่อมใต้สมองเกิดขึ้นเมื่อต่อมใต้สมองผลิตฮอร์โมนไม่เพียงพอ มันคือโรคทางการแพทย์ที่พบได้น้อย ต่อมใต้สมองซึ่งอยู่ใต้สมองคือ เรียกว่าต่อมหลัก เพราะช่วยควบคุมต่อมอื่น ๆ

ภาวะน้ำตาลในเลือดหมายความว่าระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไป ในโรคเบาหวาน ระดับน้ำตาลในเลือดมักจะสูงเกินไป(hyperglycemia) แต่บางครั้งน้ำตาลในเลือดอาจต่ำตามมาหลังการรักษา เนื่องจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอาจทำให้หมดสติได้ ต้องรับรู้อาการและรักษาทันที

เป็นโรคที่เกิดจากต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไป ต่อมไทรอยด์จะอยู่ บริเวณคอและสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ ฮอร์โมนนี้ควบคุมอัตราการทำงานของร่างกาย ฮอร์โมนมากเกินไปทำให้เกิดอาการภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน ผู้หญิงเกิดมากกว่าผู้ชายถึงสามเท่าที่เกิดภาวะไทรอยด์ทำงานเกิน

พาราไทรอยด์เป็นต่อมเล็ก ๆ สี่ต่อมที่มักพบบริเวณคอถัดจากต่อมไทรอยด์ มีหน้าที่ควบคุมสมดุลของแคลเซียมในร่างกาย. เมื่อระดับแคลเซียมในเลือดต่ำเกินไป ต่อมเหล่านี้จะสร้างฮอร์โมนเพื่อคืนระดับแคลเซียมตามปกติ

อาการร้อนวูบวาบเป็นความรู้สึกอุ่นรุนแรงที่เริ่มเกิดขึ้นอย่างกะทันหันที่คอ ใบหน้า หรือหน้าอก และมักเกิดร่วมกับเหงื่อออกและความวิตกกังวล อาการร้อนวูบวาบมักเกิดกับผู้หญิงในวัยหมดระดู (เปลี่ยนชีวิตเมื่อประจำเดือนหยุด) ส่วนใหญ่เริ่ม 1 ถึง 2 ปีก่อนวัยหมดประจำเดือนและหยุดหลังจาก 2 ปี แต่ผู้หญิงบางคนก็มี อาการร้อนวูบวาบมากกว่า 15 ปี ซึ่งมีผลต่อผู้หญิง 75%หลังวัยหมดประจำเดือน

ขนดกหมายถึงการเจริญเติบโตของเส้นขนมากเกินไปบนใบหน้าและร่างกายในผู้หญิง ขนสีเข้มหนาขึ้นในบริเวณที่ผู้ชายมีผมขึ้น เช่น ริมฝีปากบน คาง และจอน ภาวะขนดก พบได้บ่อยในผู้หญิง 5% ถึง 10% และมักจะเป็นรุนแรง

เป็นภาวะที่เกิดเต้านมข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างที่ขยายใหญ่ขึ้นในเพศชาย มักเกิดในกลุ่มคนสามวัย: เด็กแรกเกิด เด็กผู้ชาย อายุ 12 ถึง 16 ปี และมากกว่า ผู้ชาย ในเด็กผู้ชาย เต้านมอาจกลับมาเป็นปกติใน 6 เดือนถึง3 ปีหลังจากวัยแรกรุ่น

กลุ่มอาการคาร์ซินอยด์ คือความผิดปกติที่เกิดขึ้นเมื่อเนื้องอกขนาดเล็ก (เนื้องอกคาร์ซินอยด์) สร้างสารเคมีที่เข้าสู่กระแสเลือด สารเคมีทำให้เกิดอาการต่าง ๆ เหล่านี้ เนื้องอกที่เติบโตช้าส่วนใหญ่พบในทางเดินอาหารและปอด (หลอดลม)

วัยแรกรุ่นเป็นช่วงที่ร่างกายของเด็กเริ่มเติบโตเต็มที่ พวกเขาจะสร้างฮอร์โมนซึ่งเป็นสารจากของระบบต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมนบางชนิดสร้างจากไฮโปทาลามัสและต่อมใต้สมอง ฮอร์โมนบางชนิดทำให้เกิดรังไข่ในเด็กผู้หญิงและอัณฑะในเด็กผู้ชายเจริญเติบโต

โรคเบาจืดเป็นโรคที่เกิดจากการลดลงปริมาณหรือการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมสมดุลของน้ำ ฮอร์โมนนี้เรียกว่าฮอร์โมนต้านการขับปัสสาวะ (ADH) เรียกอีกอย่างว่า vasopressin ต่อมใต้สมองควบคุมการไหลของ ADH เข้าสู่กระแสเลือด ADH

ไทรอยด์เป็นต่อมไร้ท่อที่สำคัญซึ่งอยู่ด้านหน้าบริเวณคอ มันผลิตฮอร์โมน ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับระบบเผาผลาญและควบคุมอารมณ์ น้ำหนัก และพลังงาน หลุมฝังศพ โรคภูมิต้านตนเองเป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดที่สร้างฮอร์โมนไทรอยด์มากเกินไป

เป็นภาวะที่มีการไหลผิดปกติมาจากเต้านม มีของเหลวคล้ายน้ำนมซึมออกมาจากหัวนมของผู้หญิงที่ไม่ได้ให้นมบุตร น้ำนมไหลเป็นเรื่องธรรมดาในผู้หญิงที่มีบุตรและในผู้หญิงที่เคยเพิ่งตั้งครรภ์หรือหยุดให้นมบุตร

ภาวะช่องคลอดแห้งคือการสูญเสียความชุ่มชื้นตามปกติ (หรือน้ำหล่อลื่น)ในช่องคลอด ผลที่ได้คือความรู้สึกไม่สบายและเจ็บปวด

โรคเต้านมอักเสบคือการติดเชื้อของท่อน้ำนมอย่างน้อยหนึ่งท่อ มักเกี่ยวข้องกับการให้นมบุตรและอาจทำให้เกิดโรคร้ายแรงได้หากตรวจไม่พบและไม่ได้รักษาอย่างจริงจัง ประมาณ 2% ถึง3% ของสตรีให้นมบุตรจะเป็นโรคเต้านมอักเสบ

Cervical incompetence คือ การอ่อนตัวหรือเปิดผิดปกติของปากมดลูกในช่วงต้นของการตั้งครรภ์ ปากมดลูกคือช่องทางเข้ามดลูก

การออกกําลังกายคีเกลสามารถช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน ส่วนของร่างกายที่รวมถึงกระดูกสะโพกคือบริเวณอุ้งเชิงกราน กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอยู่ที่ด้านล่างของบริเวณนี้(อุ้งเชิงกราน), กล้ามเนื้อระหว่างขา,

มะเร็งหมายถึงการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกาย. มะเร็งช่องคลอด หมายถึง การเติบโตของเซลล์มะเร็งในช่องคลอด

รกเป็นอวัยวะที่เชื่อมต่อกับทารกในครรภ์ที่กำลังเจริญเติบโตบนผนังมดลูก ได้รับสารอาหารไปยังทารกในครรภ์และกำจัดของเสียออกไปและช่วยให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนผ่านเลือดแม่ รกมักจะเคลื่อนตัวขึ้นและออกห่างจากปากมดลูก (เปิดที่ด้านล่างของมดลูก) ระหว่างการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ หากไม่เป็นเช่นนั้น ปากมดลูกอาจถูกปิดกั้น

ภาวะครรภ์เป็นพิษและภาวะครรภ์เป็นพิษเป็นภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ ภาวะครรภ์เป็นพิษเกี่ยวข้องกับความดันโลหิตสูง การสูญเสียโปรตีนในปัสสาวะ (ซึ่งหมายถึงความเสียหายของไต) และอาการบวมที่เท้าซึ่งเริ่มหลังจากสัปดาห์ที่ 20

ช่องคลอดอักเสบคือการอักเสบ (บวมแดง) ของช่องคลอดนั่นเอง อาจมีสาเหตุที่แตกต่างกันรวมถึงการติดเชื้อยีสต์ที่ชื่อว่า Candida albicans ซึ่งเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งซึ่งก็คือสาเหตุหนึ่ง พบได้บ่อยมากกับผู้หญิงมากถึง 75% มีโอกาสติดเชื้อยีสต์ในช่องคลอด=

มดลูกหย่อน คือ การโป่งของมดลูกเข้าไปในช่องคลอด โดยปกติแล้วมดลูกจะอยู่เหนือช่องคลอดโดยยึดด้วยกล้ามเนื้อและเอ็น มดลูกหย่อนเกิดจากล้ามเนื้อและเอ็นยืดเหล่านี้และอ่อนแรงเกินกว่าจะยึดมดลูกไว้ได้ มดลูกจะค่อยๆ หย่อนคล้อยและเคลื่อนตัวออกจากตำแหน่งปกติ ดังนั้น มันปูดเข้าไปในช่องคลอด ในกรณีที่รุนแรง มดลูกจะโป่งพองมากมากที่ยื่นออกมานอกช่องคลอดในหว่างขา กระเพาะปัสสาวะ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้