JIA MOCKUP Co2

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : JLS-MCO2

อุปกรณ์ จำลอง เครื่องวัด

หมวดหมู่ : หอผู้ป่วยวิกฤต

Share

อุปกรณ์จำลองเครื่องวัด Jia MultigasCO2 สำหรับการฝึกซ้อมฝึกซ้อมการ วัดค่า ที่ถูกต้อง

สินค้าเกี่ยวข้อง