JIA AED 500P Guideline 2015***

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : JLS-500P

HeartSine samaritan® PAD 500P Guideline 2015***เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้ าชนิดอัตโนมัติ เพื่อใช้กระตุ้นหัวใจไฟฟ้ า กรณีที่หัวใจเต้นผิดปกติหรือหยุดเต้น ให้กลับมาทำงานตามปกติ และระบบ CPR Feedback ทั้งความเร็วและความลึก ตาม guideline AHA2015 มีเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้น

Share

2.เนื่องด้วยปัจจุบันสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พบว่าภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (Sudden Cardiac Arrest) ซึ่งเป็นสาเหตุให้คนไทยเสียชีวิตปีละประมาณ 54,000 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 6 คน และเป็นสาเหตุที่ ทำให้เกิดการเสียชีวิตของประชากรได้ในทุกเพศทุกวัย โดยผู้ป่วยประมาณครึ่งหนึ่งเสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาล อาจเป็นที่บ้านหรือที่ทำงาน และตามสถิติของสมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า หากผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้รับการช่วยเหลือด้วยการปั๊มหัวใจ (CPR) และการกระตุ้นด้วยเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้ า (AED) ได้อย่างทันท่วงทีจะทำให้อัตราการรอดชีวิตสูงขึน้ ถึง 70%

 


3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 เป็นเครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ ขนาดเล็ก นำ้ หนักเบาเพียง1.1 กิโลกรัม (2.4 ปอนด์)
รวมแบตเตอร์รี เพื่อสะดวกในการพกพา
3.2 ใช้พลังงานจาก Batteries ชนิด Lithium Manganese Dioxide ที่ติดตัง้ รวมกับแผ่นนำไฟฟ้า
3.3 สามารถแนะนำการใช้งานให้กับผู้ใช้ทัง้ แบบเสียงคำสั่งและข้อความสัญลักษณ์ไฟที่ปรากฏบน
หน้าจออย่างชัดเจน
3.4 มีระบบคำสังด้วยเสียงเป็นภาษาไทย
3.5 เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอังกฤษ
 
4 คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
4.1 ใช้รูปคลื่นในการกระตุกหัวใจ แบบ Self-Compensating Output Pulse Envelope Biphasic
waveform Technology (SCOPE™* Biphasic Technology)
4.2 สามารถเพิ่มระดับพลังงานได้เองโดยอัตโนมัติ โดยมีพลังงานสูงสุดที่ 200 จูล
4.3 สามารถประจุไฟฟ้าไปยังระดับพลังงานที่เครื่องเลือกได้ไม่เกิน 8 วินาที
4.4 ตัวเครื่องมีระบบ ของการให้คำแนะนำในระหว่างการทำ CPR (CPR Advisor) สามารถบอก
ประสิทธิภาพ ในการทำ CPR เป็น Feedback ให้กับผู้ช่วยเหลือทัง้ ในเรื่องของ ความหนัก
และความเร็ว สอดคล้องกับ AHA Guideline ปี 2010
4.5 แผ่นนำไฟฟ้ าเป็นแบบ ที่มีการติดตัง้ แบตเตอร์รีรวมอยู่ เป็นชิน้ เดียวกัน สามารถใช้ในการทำงาน
ได้นานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง หรือ ทำการช็อค ได้สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 60 ช็อคมีอายุการ
เก็บรักษาได้นานไม่น้อยกว่า 4ปี
4.6 แผ่นนำไฟฟ้ามีการภาพ แสดงตำแหน่งของการติดแผ่นในร่างกายเมื่อต้องการใช้งานเพื่อความสะดวกของผู้ให้การช่วยเหลือ
4.7 สามารถวัดค่าความต้านทานของผู้ป่วยได้ในช่วง 20 - 230 โอมห์
4.8 สามารถทำการบันทึกสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ได้เป็นระยะเวลาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 90 นาที
และถ่ายโอนข้อมูลด้วยสาย USB เข้าสู่โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
4.9 เครื่องมีมาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการปกป้ องสิ่งที่ อยู่ภายในของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
(Ingress Protection) เป็น IP 56 สามารถป้ องกันนำ้ หรือ ฝน ได้
4.10 เครื่องผ่านมาตราฐานการใช้งานบนเครื่องบิน (Aircraft) RTCA/DO-160F, Section 21 (Category M)
4.11 เครื่องผ่านการทดสอบทาง MIL STD 810F, Method 514.5+ Category 4 Truck Transportation –
US Highways, Category 7 Aircraft – Jet 737 & General Aviation (Exposure)

5 อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

5.1 แผ่นนำไฟฟ้า 1 ชุด
5.2 สายนำสัญญาณ (USB Cable) 1 ชุด
5.3 กระเป๋าสำหรับใส่เครื่อง 1 ใบ
5.4 คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ 1 ชุด
5.5 ตู้สำหรับใส่ตัวเครื่อง 1 ใบ
5.6 คู่มือแนะนำการใช้งานภาษาไทย 1 ชุด

คู่มือการใช้งาน กด เพื่อ DOWNLOAD SAM PAD 500P

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้