คู่มือการใช้งาน Mainstream EtO2

Last updated: 6 ต.ค. 2564  |  2008 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คู่มือการใช้งาน Mainstream EtO2

       เครื่องMainstream EtCO2 SENSOR รุ่น CMZ60MEMO เป็นข้อมูลอ้างอิงสําาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลระบบทางเดิน หายใจ ส่วนใหญ่จะใช้ในพ้ืนท่ีต่อไปนี้

  • การตรวจสอบพารามิเตอร์ของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีหายใจออกของผู้ป่วย
  • การตรวจสอบการหายใจออกของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างยาระงับ ประสาท หายใจลําาบาก ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ภาวะหยุดหายใจขณะหอบหืด และโรค ปอดอุดกั้นเรื้อรังในผู้ป่วยที่ต้องการเครื่องช่วยหายใจ
  • ตรวจสอบการหายใจออกของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนและหลังการใส่ท่อ ช่วยหายใจของผู้ป่วย ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นวิธีเดียวในการติดตามผู้ป่วย ควรใช้กับอุปกรณ์ ตรวจสอบสัญญาณชีพอ่ืน ๆ และ (หรือร่วมกับวิจารณญาณของผู้เช่ียวชาญ) เพ่ือระบุสภาพ ของผู้ป่วยในเวลาเดียวกัน
    ETCO2 Sensor ใช้ร่วมกับจอภาพแสดงผลและเคร่ืองช่วยหายใจเพ่ือตรวจสอบรูป คลื่น CO2 ค่า ETCO2 ค่า FiCO2 และความถี่ในการหายใจของผู้ป่วยแบบเรียลไทม์
       ETCO2 Sensor ได้รับการออกแบบให้ใช้งานโดยผู้เช่ียวชาญทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึก อบรมและได้รับอนุญาตเท่าน้ัน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้