เบาหวานในคนท้อง Gestational Diabetes

Last updated: 2020-09-24  |  850 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เบาหวานในคนท้อง Gestational Diabetes

เบาหวานในคนท้อง Gestational Diabetes


           โรคเบาหวานคือสภาวะที่น้ำตาลในเลือดสูงเกินกว่าค่าปกติ  เบาหวานในคนท้องคือตรวจพบโรคเบาหวานครั้งแรกเมื่อตั้งครรภ์และโรคยหายไปหลังจากคลอด บางคนเกิดภาวะเบาหวานหลังคลอดบุตร โรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์นี้เกิดขึ้น 1ใน 20 ของหญิงตั้งครรภ์ซึงมีผลต่อทารกในครรภ์ เช่น น้ำหนักเกินเกณฑ์(จำเป็นต้องผ่าตัดคลอด) คลอดมีปัญหาเช่นไหล่ติดการหายใจของทารกมีปัญหาน้ำตาลในเลือดต่ำ ลงหลังคลอด มีความเสี่ยงเป็นโรคอ้วนหรือเบาหวานในอนาคต สำหรับหญิงที่เกิดเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์อาจจะเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษได้

สาเหตุ 
      ยังไม่มีอาการอะไรที่บอกชัดเจน หญิงตั้งครรภ์บางรายอาจมีอาการกระหายน้ำมาก ปัสสาวะบ่อย หิวบ่อย  หญิงที่มีความเสี่ยงเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์เช่น ประวัติครอบครัวเป็นเบาหวานแล้วมีประวัติคลอดเด็กน้ำหนักตัวมาก หรืออายุมากกว่า35ปี หรือมีประวัติคลอดเด็กตัวใหญ่ หรือเด็กมีความพิการของอวัยวะ หรือตายคลอด
 
อาการ
    ยังไม่มีอาการอะไรที่บอกชัดเจน หญิงตั้งครรภ์บางรายอาจมีอาการกระหายน้ำมาก ปัสสาวะบ่อย หิวบ่อย  หญิงที่มีความเสี่ยงเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์เช่น ประวัติครอบครัวเป็นเบาหวานแล้วมีประวัติคลอดเด็กน้ำหนักตัวมาก หรืออายุมากกว่า35ปี หรือมีประวัติคลอดเด็กตัวใหญ่ หรือเด็กมีความพิการของอวัยวะ หรือตายคลอด

การวินิจฉัย 
    การวินิจฉัยยากที่จะใช้อาการในการสรุปผล ดังนั้น ควรตรวจระดับน้ำตาลขณะตั้งครรภ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหญิงที่มีความเสี่ยงสูง หากผลตรวจน้ำตาลขึ้นสูง แพทญ์จะเช็คระดับน้ำตาลในเลือดบ่อยขึ้นขณะที่ตั้งครรภ์อยู่

การรักษา 
      เป้าหมายในการรักษาคือการที่รักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ควบคุมอาหาร ออกกำลังกายเบาๆ ตรวจวัดน้ำตาลสม่ำเสมอ รวมถึงการฉีดอินซูลินตามแพทย์สั่ง


    สิ่งที่ควรทำ
ควรทำตามที่แพทย์แนะนำเกี่ยวกับการตรวจวัดน้ำตาลเพราะสำคัญหลังจากคลอด
ควรฉีดอินซูลินตามแพทย์สั่ง
ควรหลีกเลี่ยงอาหารน้ำตาลสูง เช่น เค้ก บิสกิต น้ำหวาน
ควรจำกัดการกินขนมปัง พาสต้า ข้าว มันฝรั่ง หรือกินผลไม้มากๆ
ควรออกกำลังกายเบาๆสม่ำเสมอเช่นการเดิน

 ควรพกลูกอมติดไว้เมื่ออฉีดอินซูลิน ให้กินทันทีหากมีอากรมึนหัว เหนื่อย จะเป็นลม 

 ควรทราบว่าอาการเบาหวานยขณะตั้งครรภ์หายได้หลังคลอด
   ห้ามทำ
ห้ามกินอาหารไขมันสูงเช่น เนย ครีม ไขมันสัตว์ เบอเกอร์ ไส้กรอก
 ห้ามกินอาหารทอดหรือผัดเปลี่ยนไปกินต้มนึ่ง
 ห้ามงดอาหารหากรู้สึกหิว

 ห้ามออกกำลังกายเหนื่อยเกินไป ให้หยุดทันทีหากเหนื่อย หรือจะวูบ