aed350P พร้อมของแถม

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 350p

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ราคาถูก

Share

 ความต้องการ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้ าชนิดอัตโนมัติ เพื่อใช้กระตุ้นหัวใจไฟฟ้า กรณีที่หัวใจเต้นผิดปกติหรือหยุดเต้น ให้กลับมาทำงานตามปกติ พร้อมทัง้ มีการให้จังหวะในการทำ CPR

2. วัตถุประสงค์ เนื่องด้วยปัจจุบันสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พบว่าภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (Sudden Cardiac Arrest) ซึ่งเป็นสาเหตุให้คนไทยเสียชีวิตปีละประมาณ 54,000 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 6 คน และเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตของประชากรได้ในทุกเพศทุกวัย โดยผู้ป่ วยประมาณครึ่งหนึ่ง เสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาล อาจเป็นที่บ้านหรือที่ทำงาน และตามสถิติของสมาคมโรคหัวใจ แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า หากผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้รับการช่วยเหลือด้วยการ ปั๊มหัวใจ (CPR) และการกระตุ้นด้วยเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้ า (AED) ได้อย่างทันท่วงทีจะทำให้อัตราการรอดชีวิตสูงขึน้ ถึง 70%

3. คุณสมบัติทั่วไป

3.1 เป็นเครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ ขนาดเล็ก น้ำหนักเบาเพียง1.1 กิโลกรัม (2.4 ปอนด์)รวมแบตเตอร์รี เพื่อสะดวกในการพกพา

3.2 ใช้พลังงานจาก Batteries ชนิด Lithium Manganese Dioxide ที่ติดตัง้ รวมกับแผ่นนำไฟฟ้า

3.3 สามารถแนะนำการใช้งานให้กับผู้ใช้ทัง้ แบบเสียงคำสั่งและข้อความสัญลักษณ์ไฟที่ปรากฏบนหน้าจออย่างชัดเจน

3.4 มีระบบคำสังด้วยเสียงเป็นภาษาไทย

3.5 เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอังกฤษ

4. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

 

 

4.1 ใช้รูปคลื่นในการกระตุกหัวใจ แบบ Self-Compensating Output Pulse Envelope Biphasic waveform Technology (SCOPE™* Biphasic Technology)

4.2 สามารถเพิ่มระดับพลังงานได้เองโดยอัตโนมัติ โดยมีพลังงานสูงสุดที่ 200 จูล

4.3 สามารถประจุไฟฟ้าไปยังระดับพลังงานที่เครื่องเลือกได้ไม่เกิน 8 วินาที

4.4 ตัวเครื่องมีระบบ ของการให้จังหวะในระหว่างการทำ CPR (CPR Coaching) สอดคล้องกับ AHA Guideline ปี 2010

4.5 แผ่นนำไฟฟ้าเป็นแบบ ที่มีการติดตัง้ แบตเตอร์รีรวมอยู่ เป็นชิน้ เดียวกัน สามารถใช้ในการทำงานได้นานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง หรือ ทำการช็อค ได้สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 60 ช็อคมีอายุการเก็บรักษาได้นานไม่น้อยกว่า 4ปี

4.6 แผ่นนำไฟฟ้ามีการภาพ แสดงตำแหน่งของการติดแผ่นในร่างกายเมื่อต้องการใช้งานเพื่อความสะดวกของผู้ให้การช่วยเหลือ

4.7 สามารถวัดค่าความต้านทานของผู้ป่วยได้ในช่วง 20 - 230 โอมห์

4.8 สามารถทำการบันทึกสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ได้เป็นระยะเวลาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 90นาที และถ่ายโอนข้อมูลด้วยสาย USB เข้าสู่โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

4.9 เครื่องมีมาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์

(Ingress Protection) เป็น IP 56 สามารถป้องกันน้ำและฝนได้

4.10 เครื่องผ่านมาตราฐานการใช้งานบนเครื่องบิน (Aircraft) RTCA/DO-160F, Section 21 (Category M)

4.11 เครื่องผ่านการทดสอบทาง MIL STD 810F, Method 514.5+ Category 4 Truck Transportation –US Highways, Category 7 Aircraft – Jet 737 & General Aviation (Exposure)


 

 

5. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

5.1 แผ่นนำไฟฟ้า 1 ชุด

5.2 สายนำสัญญาณ (USB Cable) 1 ชุด

5.3 กระเป๋าสำหรับใส่เครื่อง 1 ใบ

5.4 คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ 1 ชุด

5.5 ตู้สำหรับใส่ตัวเครื่อง 1 ใบ

5.6 คู่มือแนะนำการใช้งานภาษาไทย 1 ชุด

6. เงื่อนไขเฉพาะ

6.1 รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 8 ปี ทั่วโลก  และประกันในไทย 1 ปี นับจากวันส่งมอบ

6.2 มีคู่มือการใช้งานการบำรุงรักษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด

6.3 เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

6.4 ต้องมีสาธิตและฝึกสอนผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้

กดเพื่อ DOWNLOAD คู่มือการใช้งาน SAM 350P

สินค้าเกี่ยวข้อง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้