นโยบายการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนสินค้า

 • รับประกันในการเปลี่ยนสินค้าภายใน 5 วันทำการ
 • การรับประกันผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เริ่มนับตั้งแต่ตรวจรับอุปกรณ์หรือวันที่สินค้าขึ้นสถานะการจัดส่งเรียบร้อยในระบบของไปรษณีย์ไทยหรือขนส่งเอกชน
 • การรับประกันนี้ จะครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยตรงกับบริษัท เจี่ยรักษา จำกัด และการใช้งานภายในประเทศไทยเท่านั้น
 • บริษัทฯ จะรับประกันผลิตภัณฑ์ต่อความเสียหายของวัสดุ และการประกอบอุปกรณ์ ตามระยะเวลาที่แจ้งผ่านแอพพิเคชั่นไลน์(App Line) หากมีการขัดข้องหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งาน และการดูแลรักษาสิค้าตามปกติ บริษัทฯ สามารถเลือกที่จะตรวจซ่อมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์โดยผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าบริการและค่าอะไหล่
 • บริการซ่อมฟรีทั้งค่าบริการ และค่าอะไหล่สำหรับผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาการรับประกันของบริษัทฯ 
 • ในระยะเวลาที่ผลิตภัณฑ์อยู่ในระวางการซ่อมทางบริษัทฯ จะส่งอุปกรณ์สำรองไปให้งานทดแทนสินค้าที่อยู่ในกระบวนการซ่อมจนกว่าซ่อมอุปกรณ์เก่าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางบริษัมจะส่งอุปกรณ์ทดแทนภายใน 5 วันหลังจากที่บริษัทฯได้รับสินค้าที่ชำรุด
 • หากสินค้าดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะติดต่อเพื่อยืนยันการจัดส่งหรือมารับอุปกรณ์คืน หากบริษัทฯ ติดต่อไม่ได้หรือไม่มารับสินค้าภายใน 30 วันนับจากวันที่แจ้งให้มารับอุปกรณ์แล้วบริษัทฯถือว่ายินยอมบริจาคอุปกรณ์ให้สถานศึกษาหรือสาธารณะกุศล ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 • การรับประกันจะ ไม่มีผล ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  •  ความเสียหายโดยมีสาเหตุมาจากการขนส่ง, การใช้งานผิดประเภท, การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, อุบัติเหตุ การตกหล่น ละเลยและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
  • ผลิตภัณฑ์ถูกงัด แกะ ดัดแปลง และซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้มาจากศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ และ/หรือไม่ได้ใช้อะไหล่ของแท้ของทางบริษัทฯ
  • ผลิตภัณฑ์เสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ แรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ และ/หรือไม่ได้มาตรฐาน หรือความเสียหายจากสัตว์ หรือแมลงต่าง ๆ
  • การรับประกันทุกผลิตภัณฑ์ วัสดุ/อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งาน (Periodical Replacement Part) 
 • การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานผิดประเภท การใช้อุปกรณ์เสริมอื่นมาใช้ร่วม รวมไปถึง เลข serial number จางลงหรือหายไป


รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้