เวียนศีรษะ

Last updated: Sep 20, 2020  |  770 Views  |  When Sick

เวียนศีรษะ

1. รับประทานยาที่แพทย์ให้รับประทานเวลาเวียนศีรษะ

2. พยายามอย่ารับประทานหรือดื่มมากนัก จะได้มีโอกาสอาเจียนน้อยลง

3. หลีกเลี่ยงการเดินทางโดยทางเรือ เพราะจะทำให้มีอาการเวียนศีรษะมากขึ้นได้

4. ถ้าอาการเวียนศีรษะน้อยลง ค่อย ๆ ลุกขึ้น แต่อาจรู้สึกง่วงหรือเพลียได้

5. แนะนำให้นอนหลับพักผ่อน ถ้าง่วงหลังตื่นนอน อาการมักจะดีขึ้น

6. ควรจำกัดความเค็มในอาหารและน้ำดื่ม

7. ผู้ป่วยหายเวียนศีรษะแล้ว ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ

8. หลีกเลี่ยงสารคาเฟอีน(ชา เครื่องดื่มน้ำอัดลม และกาแฟ)

9. งด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

10. งด การสูบบุหรี่

11. ลดความเครียด