หูเสื่อม

Last updated: 2020-09-20  |  846 Views  | 

หูเสื่อม

การป้องกัน

1. หลีกเลี่ยงการใช้หูฟังตลอดเวลา                       

2. งดการเที่ยวกลางคืนบ่อยๆ หรือหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่เสียงดัง

3. แก้ไขเพื่อลดระดับเสียง

4. ลดระยะเวลาการทำงานลง

5. การป้องกันทางสิ่งแวดล้อม เช่น กำหนดจุดอันตราย ถ้ามีเสียงดังเกิน 155 เดซิเบล ตรวจวัดเสียงบริเวณที่เป็นจุดกำเนิดเสียง หรือบริเวณที่ปฎิบัติงาน  

6. ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนตัว

7. ตรวจการได้ยิน โดยตรวจก่อนเข้าทำงานและตรวจระหว่างทำงาน เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง