ตาแดง

Last updated: 2020-09-20  |  1005 Views  | 

ตาแดง

คำแนะนำในการปฏิบัติตัว

1. หยุดโรงเรียน หรือหยุดงานจนกว่าจะหาย

2. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อให้ผู้อื่น

3. ห้ามใช้มือขยี้ตา อย่าคลุกคลีหรือนอนร่วมกับผู้ป่วย

4. ห้ามใช้ของใช้ร่วมกับผู้ป่วย เช่น ผ้าเช็ดหน้า หมอน แก้วน้ำ จาน ชาม สบู่ เป็นต้น

5. เมื่อเป็นโรคนี้ควรพักผ่อนให้เต็มที่ ห้ามทำงานหนัก หรือออกกำลังกายหักโหมเกินไป

6. กระดาษทิชชู่หรือสำลีที่เช็ดตาแล้ว ควรทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิดทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ