PROMOTION HEARTSINE 350P

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : PROMOTION HEARTSINE 350P

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า แถมคอร์สสอน แถมตู้แขวน

Share

1. ความต้องการ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้ าชนิดอัตโนมัติ เพื่อใช้กระตุ้นหัวใจไฟฟ้า กรณีที่หัวใจเต้นผิดปกติหรือหยุดเต้น ให้กลับมาทำงานตามปกติ พร้อมทัง้ มีการให้จังหวะในการทำ CPR

2. วัตถุประสงค์ เนื่องด้วยปัจจุบันสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พบว่าภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (Sudden Cardiac Arrest) ซึ่งเป็นสาเหตุให้คนไทยเสียชีวิตปีละประมาณ 54,000 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 6 คน และเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตของประชากรได้ในทุกเพศทุกวัย โดยผู้ป่ วยประมาณครึ่งหนึ่ง เสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาล อาจเป็นที่บ้านหรือที่ทำงาน และตามสถิติของสมาคมโรคหัวใจ แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า หากผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้รับการช่วยเหลือด้วยการ ปั๊มหัวใจ (CPR) และการกระตุ้นด้วยเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้ า (AED) ได้อย่างทันท่วงทีจะทำให้อัตราการรอดชีวิตสูงขึน้ ถึง 70%

3. คุณสมบัติทั่วไป

3.1 เป็นเครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ ขนาดเล็ก น้ำหนักเบาเพียง1.1 กิโลกรัม (2.4 ปอนด์)รวมแบตเตอร์รี เพื่อสะดวกในการพกพา

3.2 ใช้พลังงานจาก Batteries ชนิด Lithium Manganese Dioxide ที่ติดตัง้ รวมกับแผ่นนำไฟฟ้า

3.3 สามารถแนะนำการใช้งานให้กับผู้ใช้ทัง้ แบบเสียงคำสั่งและข้อความสัญลักษณ์ไฟที่ปรากฏบนหน้าจออย่างชัดเจน

3.4 มีระบบคำสังด้วยเสียงเป็นภาษาไทย

3.5 เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอังกฤษ

4. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

 4.1 ใช้รูปคลื่นในการกระตุกหัวใจ แบบ Self-Compensating Output Pulse Envelope Biphasic waveform Technology (SCOPE™* Biphasic Technology)

4.2 สามารถเพิ่มระดับพลังงานได้เองโดยอัตโนมัติ โดยมีพลังงานสูงสุดที่ 200 จูล

4.3 สามารถประจุไฟฟ้าไปยังระดับพลังงานที่เครื่องเลือกได้ไม่เกิน 8 วินาที

4.4 ตัวเครื่องมีระบบ ของการให้จังหวะในระหว่างการทำ CPR (CPR Coaching) สอดคล้องกับ AHA Guideline ปี 2010

4.5 แผ่นนำไฟฟ้าเป็นแบบ ที่มีการติดตัง้ แบตเตอร์รีรวมอยู่ เป็นชิน้ เดียวกัน สามารถใช้ในการทำงานได้นานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง หรือ ทำการช็อค ได้สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 60 ช็อคมีอายุการเก็บรักษาได้นานไม่น้อยกว่า 4ปี

4.6 แผ่นนำไฟฟ้ามีการภาพ แสดงตำแหน่งของการติดแผ่นในร่างกายเมื่อต้องการใช้งานเพื่อความสะดวกของผู้ให้การช่วยเหลือ

4.7 สามารถวัดค่าความต้านทานของผู้ป่วยได้ในช่วง 20 - 230 โอมห์

4.8 สามารถทำการบันทึกสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ได้เป็นระยะเวลาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 90นาที และถ่ายโอนข้อมูลด้วยสาย USB เข้าสู่โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

4.9 เครื่องมีมาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์

(Ingress Protection) เป็น IP 56 สามารถป้องกันน้ำและฝนได้

4.10 เครื่องผ่านมาตราฐานการใช้งานบนเครื่องบิน (Aircraft) RTCA/DO-160F, Section 21 (Category M)

4.11 เครื่องผ่านการทดสอบทาง MIL STD 810F, Method 514.5+ Category 4 Truck Transportation –US Highways, Category 7 Aircraft – Jet 737 & General Aviation (Exposure)


 

 

5. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

5.1 แผ่นนำไฟฟ้า 1 ชุด

5.2 สายนำสัญญาณ (USB Cable) 1 ชุด

5.3 กระเป๋าสำหรับใส่เครื่อง 1 ใบ

5.4 คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ 1 ชุด

5.5 ตู้สำหรับใส่ตัวเครื่อง 1 ใบ

5.6 คู่มือแนะนำการใช้งานภาษาไทย 1 ชุด

6. เงื่อนไขเฉพาะ

6.1 รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 8 ปี ทั่วโลก  และประกันในไทย 1 ปี นับจากวันส่งมอบ

6.2 มีคู่มือการใช้งานการบำรุงรักษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด

6.3 เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

6.4 ต้องมีสาธิตและฝึกสอนผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้


Jia AED box

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                                                                                    Jia AED Box เป็น ตู้ที่ ทำเพื่อใส่ กระตุกไฟฟ้าด้วยหัวใจแบบอัตโนมัติทุกยี่ห้อทุกแบบ สามารถสั่งได้ทำแบบที่ ต้องการ โดยมีสัญญาณเตือนเป็นเสียงและแสงไฟกระพริบ เมื่อเปิดประตูตู้จะรู้ได้ว่า มีสัญญาณฉุกเฉินอยู่ที่ไหนและตามไปช่วยเหลือได้ทันที ตรวจตู้ประกอบแข็งแรงด้วยเหล็กกล้า มีความทนทานและความแข็งแรงสูง


คุณสมบัติทางเทคนิค

1. Door steel sheet 1.5 mmt
2. Body plate and steel sheet 1.0 mmt
3. In door IP 40
4. ประตูฝาชั้นเดียว มีกระจก สามารถดูการทำงานของเครื่องผ่านกระจกได้
5. กุญแจกด ล็อค แบบเด้ง
6. Pretreatment by zinc phosphate process power code in texture
7. Alarm with light and sound when open door 
8. สัญญาณดังและไฟเตือนสีแดงเมื่อเปิดประตู. 
9. On. Battery AA 8 ก้อน  Stand by 1 year.
10. ตู้มีขนาด ลึก 200 มม. X ยาว 400 มม. X สูง 450 มม.


คุณสมบัติทั่วไป

ตู้เหล็กแข็งแรง

ผลิตในประเทศไทยทั้งหมด ตามนโยบายรัฐ ไทย 4.0

มีกระจกเพื่อมองให้เห็น พร้อมใช้งานของตัวเครื่อง

ประตูแบบพิเศษ ลอยจากตัวตู้

คิวขอบกันน้ำ สนิทได้อย่างมิดชิด

มีรูเจาะพร้อมสำหรับการติดตั้งกำแพงและสถานที่ทั่วไป

มีสัญญาณเตือนเป็นแสงและเสียงเมื่อเปิดประตูตู้

แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน เปลี่ยนง่าย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้