AED JTrainer

SKU : AED-Jtrainer

เครื่องสาธิตการฝึกช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการกระตุกไฟฟ้าหัวใจ มีภาพแนะนำการฝึกได้ง่ายและสดวกมากขึ้น สองภาษา ไทย และ อังกฤษ เสียงฟังชัดเจน

Share

          เครื่องฝึกซ้อม Jia AED Jtrainer

A.    ภาษาไทย และอังกฤษ เปลี่ยนภาษาได้

B.     แบตเตอรี่สามารถชาร์จได้ 

ใช้ได้ต่อเนื่องยาวนาน 7 ชั่วโมง   

C.     เปลี่ยนภาษาได้ สองภาษา

D.    ปุ่มหยุดชั่วคราว 

เพื่อการเรียนการสอนเป็นได้อย่างถูกต้อง หากผู้สอนต้องการเพิ่มเติมระหว่างการซ้อมหรือแก้ไขบางขั้นตอนของการเรียน

E.     ระดับเสียง มีให้เลือกถึง 4 ระดับ และ ต่อลำโพงเพิ่มเสียงได้

F.      แผ่นแปะราคาถูก มีแถมให้ทั้งหมดสามคู่ นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เปลี่ยนได้ง่าย สามารถติดได้กับหุ่นซ้อมทุกตัว  

G.   รีโมทใช้ได้ดี ปุ่มชัดเจน มีหน้าจอ


สินค้าเกี่ยวข้อง