CPR D Padz

Zoll-CPRDPadz

CPR-D-Padz ที่มากับเครื่อง AED Plus มี sensor ตรวจจับความลึกของการกดหน้าอก พร้อมเสียงแนะนำ (“กดให้แรงขึ้น”หรือ “แรงกดเหมาะสม”) และกราฟแสดงความลึก

หมวดหมู่ : อุปกรณ์เสริม AED

Share

CPR-D-Padz ที่มากับเครื่อง AED Plus มี sensor ตรวจจัดความลึกของการกดหน้าอก หากผู้ช่วยผู้ป่วยคืนมือไม่สุดเครื่องจะแจ้งว่า “กดให้แรงขึ้น”