JIA AdultAirway

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : JLS-AdultAirway

หุ่นฝึกการช่วยหายใจและทางเดินหายใจ ผู้ใหญ่แบบมีไฟ

หมวดหมู่ : ปั๊มหัวใจ

Share


คุณลักษณะเฉพาะ

1.  เป็นหุ่นศีรษะผู้ใหญ่สำหรับฝึกใส่ท่อช่วยหายใจทำด้วยยางอย่างดีทนทาน

2.  มีลักษณะตามกายวิภาคและสามารถฝึกช่วยหายใจโดยวิธีBag Valve Mask Ventilation

3.  สามารถฝึกใส่ท่อช่วยหายใจได้ทั้งทางจมูกและทางปาก

4.  มีฐานยึดติดกับหุ่น

5. มีไฟแสดงว่าใส่ท่อเข้าปอดเข้าหลอดอาหารหรือกดที่ฟัน

สินค้าเกี่ยวข้อง