HeartSine samaritan® PAD 350P

รหัสสินค้า : JLS-350

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED)

หมวดหมู่ : AED

รายละเอียดสินค้า

 1. ความต้องการ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้ าชนิดอัตโนมัติ เพื่อใช้กระตุ้นหัวใจไฟฟ้า กรณีที่หัวใจเต้นผิดปกติหรือหยุดเต้น ให้กลับมาทำงานตามปกติ พร้อมทัง้ มีการให้จังหวะในการทำ CPR

  2. วัตถุประสงค์ เนื่องด้วยปัจจุบันสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พบว่าภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (Sudden Cardiac Arrest) ซึ่งเป็นสาเหตุให้คนไทยเสียชีวิตปีละประมาณ 54,000 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 6 คน และเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตของประชากรได้ในทุกเพศทุกวัย โดยผู้ป่ วยประมาณครึ่งหนึ่ง เสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาล อาจเป็นที่บ้านหรือที่ทำงาน และตามสถิติของสมาคมโรคหัวใจ แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า หากผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้รับการช่วยเหลือด้วยการ ปั๊มหัวใจ (CPR) และการกระตุ้นด้วยเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้ า (AED) ได้อย่างทันท่วงทีจะทำให้อัตราการรอดชีวิตสูงขึน้ ถึง 70%

  3. คุณสมบัติทั่วไป

  3.1 เป็นเครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ ขนาดเล็ก น้ำหนักเบาเพียง1.1 กิโลกรัม (2.4 ปอนด์)รวมแบตเตอร์รี เพื่อสะดวกในการพกพา

  3.2 ใช้พลังงานจาก Batteries ชนิด Lithium Manganese Dioxide ที่ติดตัง้ รวมกับแผ่นนำไฟฟ้า

  3.3 สามารถแนะนำการใช้งานให้กับผู้ใช้ทัง้ แบบเสียงคำสั่งและข้อความสัญลักษณ์ไฟที่ปรากฏบนหน้าจออย่างชัดเจน

  3.4 มีระบบคำสังด้วยเสียงเป็นภาษาไทย

  3.5 เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอังกฤษ

  4. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

   

   

  4.1 ใช้รูปคลื่นในการกระตุกหัวใจ แบบ Self-Compensating Output Pulse Envelope Biphasic waveform Technology (SCOPE™* Biphasic Technology)

  4.2 สามารถเพิ่มระดับพลังงานได้เองโดยอัตโนมัติ โดยมีพลังงานสูงสุดที่ 200 จูล

  4.3 สามารถประจุไฟฟ้าไปยังระดับพลังงานที่เครื่องเลือกได้ไม่เกิน 8 วินาที

  4.4 ตัวเครื่องมีระบบ ของการให้จังหวะในระหว่างการทำ CPR (CPR Coaching) สอดคล้องกับ AHA Guideline ปี 2010

  4.5 แผ่นนำไฟฟ้าเป็นแบบ ที่มีการติดตัง้ แบตเตอร์รีรวมอยู่ เป็นชิน้ เดียวกัน สามารถใช้ในการทำงานได้นานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง หรือ ทำการช็อค ได้สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 60 ช็อคมีอายุการเก็บรักษาได้นานไม่น้อยกว่า 4ปี

  4.6 แผ่นนำไฟฟ้ามีการภาพ แสดงตำแหน่งของการติดแผ่นในร่างกายเมื่อต้องการใช้งานเพื่อความสะดวกของผู้ให้การช่วยเหลือ

  4.7 สามารถวัดค่าความต้านทานของผู้ป่วยได้ในช่วง 20 - 230 โอมห์

  4.8 สามารถทำการบันทึกสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ได้เป็นระยะเวลาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 90นาที และถ่ายโอนข้อมูลด้วยสาย USB เข้าสู่โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

  4.9 เครื่องมีมาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์

  (Ingress Protection) เป็น IP 56 สามารถป้องกันน้ำและฝนได้

  4.10 เครื่องผ่านมาตราฐานการใช้งานบนเครื่องบิน (Aircraft) RTCA/DO-160F, Section 21 (Category M)

  4.11 เครื่องผ่านการทดสอบทาง MIL STD 810F, Method 514.5+ Category 4 Truck Transportation –US Highways, Category 7 Aircraft – Jet 737 & General Aviation (Exposure)


   

   

  5. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

  5.1 แผ่นนำไฟฟ้า 1 ชุด

  5.2 สายนำสัญญาณ (USB Cable) 1 ชุด

  5.3 กระเป๋าสำหรับใส่เครื่อง 1 ใบ

  5.4 คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ 1 ชุด

  5.5 ตู้สำหรับใส่ตัวเครื่อง 1 ใบ

  5.6 คู่มือแนะนำการใช้งานภาษาไทย 1 ชุด

  6. เงื่อนไขเฉพาะ

  6.1 รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 8 ปี ทั่วโลก  และประกันในไทย 1 ปี นับจากวันส่งมอบ

  6.2 มีคู่มือการใช้งานการบำรุงรักษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด

  6.3 เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

  6.4 ต้องมีสาธิตและฝึกสอนผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้


กดเพื่อ DOWNLOAD คู่มือการใช้งาน SAM 350P

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

CPR D Padz

CPR-D-Padz ที่มากับเครื่อง AED Plus มี sensor ตรวจจับความลึกของการกดหน้าอก พร้อมเสียงแนะนำ (“กดให้แรงขึ้น”หรือ “แรงกดเหมาะสม”) และกราฟแสดงความลึก

 
฿ 6,000 ฿ 6,000
New
Pre-Order

JLS-222

ชุดปฐมพยาบาล สำหรับAED kit

 
฿ 750 ฿ 750
New

FRx AED Phillip

อุปกรณ์เสริม แบตเตอรี่ แผ่นแปะหน้าอก โทรสอบถามราคา

 
฿ 0 ฿ 0

JLS -UBOX

Jia Wall Mount AED

 
฿ 6,000 ฿ 6,000
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com