JIA advance I.V.

JIA-NS6004

แขนหุ่นฝึกซ้อมเปิดเส้นเลือดดำ ฉีดยา และ ให้สารน้ำ

Categories : New Product manikins

Share


คุณสมบัติ

1.มีหลอดเลือดดำ cephalic vein , basilic vein, median cubital vein, median antebrachial vein ,เส้นเลือดหลังมือแบบเสมือนจริง 

2.ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อเหมือนคนจริงโดยสามารถฝึกได้ที่ deltoid 

3.สามารถแทงซ้ำตำแหน่งเดิมได้มากกว่า 100 ครั้ง 

4.สัมผัสเหมือนผิวจริง 

5. มีเลือดเทียมเสมือนจริง