ล้างมือห่างไกลโรค

Last updated: Sep 20, 2020  |  529 Views  |  FirstAids manual Knowledge

ล้างมือห่างไกลโรค

ล้างมือห่างไกลโรค

 มือนำเชื้อโรคอะไรได้บ้าง


-โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ติดต่อทางการหายใจ เช่น หวัด วัณโรค ไข้หวัดใหญ่ โรคหัดและสัมผัสกับสิ่งของ เครื่องใช้ หรือสิ่งคัดหลั่งของผู้ป่วย (น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ เลือด)


-โรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร จากมือปนเปื้นเชื้อแล้้วหยิบอาหารเข้าปาก ช่น อุจจาระร่วง อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ โรคตับอักเสบชนิดเอ โรคพยาธิชนิดต่างๆ


-โรคติดต่อจากการสัมผัสได้โดยตรง เช่น โรคตาแดง โรคเชื้อรา แผลอักเสบที่ผิวหนัง หิด เริม การติดต่อ เกิดจากมือไปสัมผัสแผล ฝี หนอง โดยตรง


-โรคติดต่อที่รุนแรง เช่น โรคไข้หวัดมรณะ (SARS) โรคไข้หวัดนก

เมื่อไหร่ควรล้างมือ

-ล้างมือก่อนการเตรียม และปรุงอาหาร

-ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร

-ล้างมือหลังการขับถ่าย

-ล้างมือก่อน และหลัง สัมผัสผู้ป่วย

-ล้างมือหลังเสร็จกิจกรรมที่ทำให้มือสกปรก

7 ขั้นตอนง่ายๆในการล้างมือให้สะอาดถูกหลักอนามัย

1. ฝ่ามือถูกัน

2. ฝ่ามือถูหลังมือและซอกนิ้วมือ

3. ฝ่ามือถูกฝ่ามือและซอกนิ้วมือ

4. หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ

5. ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ

6. ปลายนิ้วถูฝ่ามือ

7. ถูรอบข้อมือ