ทำงานอย่างมีความสุข

Last updated: Sep 20, 2020  |  850 Views  |  When Sick

ทำงานอย่างมีความสุข

1. เริ่มงานอย่างสดชื่น กระปรี้กระเปร่า ปลอดโปร่ง 

2. ปรับปรุงบุคคลิกภาพ ให้เหมาะกับตำแหน่งและลักษณะงาน 

3. สนทนาแลกเปลี่ยนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานอยู่เสมอ 

4. ศึกษาวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิม 

5. ใส่ความกระตือรือร้น และพลังวังชาลงไปในงาน 

6. หมั่นบันทึกคำเตือนเพื่อกันลืม สำหรับตนเอง

7. หมั่นหาความรู้เพื่มเติมตลอดเวลา 

8. หากต้องการคลายเครียด ลองหาหนังสือธรรมะมาอ่าน

9. อย่าจริงจังกับงานและชีวิตจนเคร่งเครียด 

10. แบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ แล้วลำดับความสำคัญของงาน

11. กำหนดเวลาพักผ่อน เวลาทำงาน และเวลานั่งสมาธิให้ชัดเจน