ไวรัสตับอักเสบบี

Last updated: 2020-09-20  |  620 Views  | 

ไวรัสตับอักเสบบี

1.หลีกเลี่ยงการรับประทานถั่วลิสงหรือพริกป่นบด เนื่องจากอาจปนเปื้อนเชื้อราอัลฟ่าท็อกซิน ที่อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง

2. ไม่ควรดื่มสุรา หรือใช้ยาสมุนไพร

3. ระมัดระวังการใช้ยาที่เป็นพิษต่อตับ                  

4. ไม่บริจาคโลหิต    

5. ระวังการติดต่อเชื้อโรคให้ผู้อื่น เช่น จากแม่สู่ลูก มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน เป็นต้น

6. พักผ่อนให้เพียงพอ และติดตามการรักษากับแพทย์อย่างสม่ำเสมอ